88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

3 دلیل برای اینکه هر بخش در شرکت شما به استراتژی خاص خودش نیاز دارد.

3دلیل-برای-اینکه-هر-بخش-در-شرکت-شما-به-استراتژی-خاص-خودش-نیاز-دارد-دکتر کامران رخشانی

3 دلیل برای اینکه هر بخش در شرکت شما به استراتژی خاص خودش نیاز دارد.   خلاصه استدلال بسیاری از مدیران و رهبران شرکت ها و سازمان ها بر این است که تنها باید یک استراتژی در شرکت حاکم باشد و آن استراتژی تمام جهت گیری های و عملکرد های بخش ها را مشخص نماید. […]

درخواست مشاوره طراحی وب

رایگان
مدیران برتر

درخواست مشاوره