تکنیک های بهبود فرایند جذب و استخدام

120,000 تومان
تاریخ برگزاری: 25 مهر ماه 1401

تحلیل فیلم گرگ وال استریت

120,000 تومان
تاریخ برگزاری: 26 مهرماه 1401

تکنیک های حرفه ای فروش

120,000 تومان
تاریخ برگزاری: 27 مهر ماه 1401

چطور برنده مذاکره باشم؟

120,000 تومان
تاریخ برگزاری: 28 مهرماه 1401
چگونه از دست آدم های عوضی خلاص شویم

راهکارهای خلاصی از آدم های عوضی

120,000 تومان
تاریخ برگزاری: 29 مهر 1401

عوامل موثر در رضایت مشتری

120,000 تومان
تاریخ برگزاری: 30مهر 1401