88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

480,000 تومان
تاریخ برگزاری: 14 دی 1401

تیم سازی و شیوه کار گروهی

350,000 تومان
تاریخ برگزاری: 12 دی 1401

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

480,000 تومان
تاریخ برگزاری: 13 دی 1401

مهارت های ارتباطی مدیران

480,000 تومان
تاریخ برگزاری: 14 دی 1401

مهارت ها و قوانین کسب و کار

480,000 تومان
تاریخ برگزاری: 16دی1401

آموزش فروش با عصب شناسی

480,000 تومان
تاریخ برگزاری: 22دی1401