88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

ثبت درخواست دوره

"*" indicates required fields

مشخصات مدیرعامل

مشخصات رابط

آدرس*

انتخاب دوره

دوره های آموزشی امکان برگزاری به صورت حضوری (در محل متقاضی و یا محل آموزش مدیران برتر و اعزام اساتید به شهرستان ها) ، آنلاین (در بسترهای ادوبی کانکت مدیران برتر یا بستر اختصاصی متقاضی) و تولید محتواهای ویدوئی اختصاصی با کیفیت بالای استودیویی میباشد.

ثبت درخواست دوره

"*" indicates required fields

مشخصات مدیرعامل

مشخصات رابط

آدرس*

انتخاب دوره

ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
1حل مساله و تصمیم گیری81640000032000001600000005760000044800000
2مدیریت موثر وقت4132000001600000800000002880000022400000
3تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها121960000048000002400000008640000067200000
4کیفیت زندگی کاری61480000024000001200000004320000033600000
5برنامه‌ریزی و عمل در بحران4132000001600000800000002880000022400000
6آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن61480000024000001200000004320000033600000
7نقشه راه اصلاح نظام اداری (1)4132000001600000800000002880000022400000
8نقشه راه اصلاح نظام اداری (2)4132000001600000800000002880000022400000
9مهارت های ارتباطی مدیران81640000032000001600000005760000044800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
10برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک81640000032000001600000005760000044800000
11بهسازی سازمانی61480000024000001200000004320000033600000
12نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی81640000032000001600000005760000044800000
13آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور61480000024000001200000004320000033600000
14مدیریت مشارکتی81640000032000001600000005760000044800000
15بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن61480000024000001200000004320000033600000
16اصول و مبانی ارتباطات121960000048000002400000008640000067200000
17مدیریت دانش سازمانی81640000032000001600000005760000044800000
18جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت61480000024000001200000004320000033600000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
19مدیریت سبز81640000032000001600000005760000044800000
20تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث81640000032000001600000005760000044800000
21آئین نگارش مکاتبات اداری241192000009600000480000000172800000134400000
22آشنایی با نظام گزینش کشور211600000800000400000001440000011200000
23آشنایی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت81640000032000001600000005760000044800000
24تناسب اندام (ارتقاء سلامت از طریق ورزش)81640000032000001600000005760000044800000
25ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد61480000024000001200000004320000033600000
26مقابله با بحران81640000032000001600000005760000044800000
27آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس121960000048000002400000008640000067200000
28معرفت و بصیرت حسینی81640000032000001600000005760000044800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
29بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیه121960000048000002400000008640000067200000
30تربیت فرزند61480000024000001200000004320000033600000
کارشناسان و عمومی
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
31حقوق خانواده4132000001600000800000002880000022400000
32خانواده متعالی در اسلام61480000024000001200000004320000033600000
33آشنایی با احکام اسلامی4132000001600000800000002880000022400000
34نقش حجاب در حفظ حریم خانواده4132000001600000800000002880000022400000
35آسیب شناسی خانواده81640000032000001600000005760000044800000
36اقتصاد خانواده موحد4132000001600000800000002880000022400000
37روانشناسی خانواده121960000048000002400000008640000067200000
38کلیات پیشگیری از وقوع جرم81640000032000001600000005760000044800000
39مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه221176000008800000440000000158400000123200000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
40فرهنگ سازمانی121960000048000002400000008640000067200000
41سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی81640000032000001600000005760000044800000
42بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری61480000024000001200000004320000033600000
43ایمنی و بهداشت محیط کار4132000001600000800000002880000022400000
44اخلاق فردی، اجتماعی و اداری201160000008000000400000000144000000112000000
45احکام زندگی در اسلام201160000008000000400000000144000000112000000
46پرسشها و پاسخ های اعتقادی2812240000011200000560000000201600000156800000
47حکومت مهدوی و وظایف منتظران201160000008000000400000000144000000112000000
48روخوانی و روانخوانی قرآن کریم2812240000011200000560000000201600000156800000
49تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم2812240000011200000560000000201600000156800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
50امر به معروف و نهی از منکر61480000024000001200000004320000033600000
51آداب و اسرار نماز2812240000011200000560000000201600000156800000
52آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت14111200000560000028000000010080000078400000
53مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)211168000008400000420000000151200000117600000
54ارتباطات سازمانی121960000048000002400000008640000067200000
55چگونگی تدوین طرح های پژوهش81640000032000001600000005760000044800000
56گزارش نویسی در امور اداری121960000048000002400000008640000067200000
57آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت61480000024000001200000004320000033600000
58مهارت های ارتباطی و ارتباط موثر81640000032000001600000005760000044800000
59مدیریت زمان81640000032000001600000005760000044800000
کارشناسان و عمومی
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
60کلیات آمایش سرزمین4132000001600000800000002880000022400000
61تاب آوری سازمانی61480000024000001200000004320000033600000
62روانشناسی عمومی81640000032000001600000005760000044800000
63تحول دیجیتال-مولفه ها و فناوری های انقلاب صنعتی نسل چهارم 4.061480000024000001200000004320000033600000
64اقتصاد دیجیتال81640000032000001600000005760000044800000
65آمادگی ملی و بنگاهی در مواجهه با صنعت 4.0 و تحول دیجیتال4132000001600000800000002880000022400000
66آشنایی با فناوری بلاکچین و کاربردهای آن در صنعت61480000024000001200000004320000033600000
67کارآفرینی اجتماعی211600000800000400000001440000011200000
68مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)81640000032000001600000005760000044800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
69مدیریت رفتار سازمانی (سطح گروهی)81640000032000001600000005760000044800000
70مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی)81640000032000001600000005760000044800000
71روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان (مبارزه با مواد مخدر)91720000036000001800000006480000050400000
72آشنایی با فناوری های مالی و کاربرد آن ها در صنعت61480000024000001200000004320000033600000
73سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی ایرانی61480000024000001200000004320000033600000
74سیاست گذاری عمومی4132000001600000800000002880000022400000
75نقش زنان در مدیریت پایش محیط زیست81640000032000001600000005760000044800000
76کاهش آسیبهای اجتماعی ؛ با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در میان جوانان121960000048000002400000008640000067200000
77مشارکت های اجتماعی جوانان (مفهوم و عمل)81640000032000001600000005760000044800000
78آشنایی با آسیب های اجتماعی جوانان4132000001600000800000002880000022400000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
79ترویج و توسعه ورزش های همگانی (در سمن های جوانان)81640000032000001600000005760000044800000
80محیط زیست و دولت سبز4132000001600000800000002880000022400000
81اصول تغذیه و بهداشت (رفتار خوراکی سالم)4132000001600000800000002880000022400000
82زبان بدن و ارتباطات بین فردی81640000032000001600000005760000044800000
83روانشناسی ارتباطات4132000001600000800000002880000022400000
84فضای مجازی، فرصت ها و آسیب ها121960000048000002400000008640000067200000
85صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از منظر روانشناسی81640000032000001600000005760000044800000
86برنامه های تحول در نظام اداری81640000032000001600000005760000044800000
87بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد61480000024000001200000004320000033600000
88آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی81640000032000001600000005760000044800000
کارشناسان و عمومی
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
89تدوین گزارش های مدیریتی در اکسل121960000048000002400000008640000067200000
90تربیت بدنی و آمادگی جسمانی4132000001600000800000002880000022400000
91سبک زندگی در دوران کرونا (مبتنی بر آموزه های طب ایرانی)61480000024000001200000004320000033600000
92مصاحبه شایستگی محور81640000032000001600000005760000044800000
93روش ها و فنون تدریس81640000032000001600000005760000044800000
94سنجش و ارزشیابی آموزشی81640000032000001600000005760000044800000
95فناوری آموزشی81640000032000001600000005760000044800000
96مهارت های زندگی61480000024000001200000004320000033600000
97آشنایی با مفهوم و فلسفه کانون ارزیابی مدیران61480000024000001200000004320000033600000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
98آشنایی با مدل شایستگی دولت4132000001600000800000002880000022400000
99جانشین پروری (مدیریت استعداد)81640000032000001600000005760000044800000
فناوری اطلاعات
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
100واژه‌پردازها (Word)262390000019500005200000003510000027300000
101صفحه‌گسترده‌ها (Excel)262390000019500005200000003510000027300000
102بانک‌های اطلاعاتی (Access)262390000019500005200000003510000027300000
103ارائه مطالب (PowerPoint)202300000015000004000000002700000021000000
104اطلاعات و ارتباطات (Internet)12218000009000002400000001620000012600000
105دوره کامل ICDL85120000006000000170000000010800000084000000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
106آشنایی با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت84280000014000001600000002520000019600000
107آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)205600000030000004000000005400000042000000
108آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری84280000014000001600000002520000019600000
109آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف84280000014000001600000002520000019600000
110آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها84280000014000001600000002520000019600000
111آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه64210000010500001200000001890000014700000
112آیین نگارش مکاتبات اداری244840000042000004800000007560000058800000
113احکام زندگی در اسلام205600000030000004000000005400000042000000
114اخلاق فردی، اجتماعی و اداری205600000030000004000000005400000042000000
115ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد66270000013500001200000002430000018900000
116اصول و مبانی ارتباطات1271020000051000002400000009180000071400000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
117ایمنی و بهداشت محیط کار44140000070000080000000126000009800000
118برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران16713600000680000032000000012240000095200000
119بهره‌وری و تکنیک‌های اندازه‌گیری آن66270000013500001200000002430000018900000
120پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی و عروقی164560000028000003200000005040000039200000
121تجارت الکترونیکی66270000013500001200000002430000018900000
122تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم2811280000014000005600000002520000019600000
123توجیهی بدو خدمت (عمومی)64422400000112000001280000000201600000156800000
124حقوق شهروندی در نظام اداری85240000012000001600000002160000016800000
125حکومت مهدوی و وظایف منتظران205600000030000004000000005400000042000000
126خلاصه‌سازی نوشته‌های اداری1271020000051000002400000009180000071400000
127سازمان تجارت جهانی (WTO)461800000900000800000001620000012600000
128سبک زندگی بر مبنای آموزه‌های اسلامی85240000012000001600000002160000016800000
129شناخت دانش و پیشرفت‌های روز دنیا461800000900000800000001620000012600000
130شناخت راه‌ها و روش‌های نوین دستیابی به اطلاعات107850000042500002000000007650000059500000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
131کاربردهای فناوری اطلاعات66270000013500001200000002430000018900000
132گزارش‌نویسی207170000008500000400000000153000000119000000
133مدیریت دانش سازمانی84280000014000001600000002520000019600000
134منشور حقوق شهروندی6518000009000001200000001620000012600000
135مدیریت سبز86360000018000001600000003240000025200000
136آموزش الکترونیکی208180000009000000400000000162000000126000000
137آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد108900000045000002000000008100000063000000
138آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت68540000027000001200000004860000037800000
139آشنایی با قانون محاسبات عمومی209190000009500000400000000171000000133000000
140آیین نگارش حقوقی88720000036000001600000006480000050400000
141ارتباطات سازمانی12911400000570000024000000010260000079800000
142ارزشیابی عملکرد کارکنان88720000036000001600000006480000050400000
143اصول گزارش‌نویسی در روابط عمومی1281080000054000002400000009720000075600000
144اصول نظارت و کنترل1281080000054000002400000009720000075600000
145برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان208180000009000000400000000162000000126000000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
146برنامه‌ریزی استراتژیک در روابط عمومی3082700000013500000600000000243000000189000000
147تجزیه و تحلیل اداری208180000009000000400000000162000000126000000
148تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی12911400000570000024000000010260000079800000
149چگونگی تدوین طرح‌های پژوهشی88720000036000001600000006480000050400000
150حسابداری بخش عمومی168144000007200000320000000129600000100800000
151حسابرسی مالیاتی3483060000015300000680000000275400000214200000
152حقوق پیمان168144000007200000320000000129600000100800000
153سنجش رضایت شغلی و چگونگی اندازه‌گیری آن1281080000054000002400000009720000075600000
154فن بیان و آیین سخنوری(جدید)1281080000054000002400000009720000075600000
155فنون مذاکره و فن دفاع88720000036000001600000006480000050400000
156قانون کار و تأمین اجتماعی1281080000054000002400000009720000075600000
157قانون مالیات بر ارزش افزوده168144000007200000320000000129600000100800000
158قانون مالیاتهای مستقیم168144000007200000320000000129600000100800000
159قوانین مالی شرکت‌های دولتی88720000036000001600000006480000050400000
160آشنایی با قانون محاسبات عمومی208180000009000000400000000162000000126000000
161کاربرد آمار در امور اداری3092850000014250000600000000256500000199500000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
162گزارش‌نویسی در امور اداری12911400000570000024000000010260000079800000
163مدیریت جلسات اداری 88720000036000001600000006480000050400000
16469570000028500001200000005130000039900000
165مبانی مدیریت اسناد2482160000010800000480000000194400000151200000
166پژوهش های سازمانی12911400000570000024000000010260000079800000
167آشنایی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آن89760000038000001600000006840000053200000
168آشنایی با قانون برگزاری مناقصات69570000028500001200000005130000039900000
169آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن69570000028500001200000005130000039900000
170آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی4938000001900000800000003420000026600000
171آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری12911400000570000024000000010260000079800000
172آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری89760000038000001600000006840000053200000
173آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور69570000028500001200000005130000039900000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
174آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور4938000001900000800000003420000026600000
175آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی4938000001900000800000003420000026600000
176اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی4938000001900000800000003420000026600000
177ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام4938000001900000800000003420000026600000
178انگیزش در کار89760000038000001600000006840000053200000
179بهسازی سازمانی (جدید)69570000028500001200000005130000039900000
180بهره وری نیروی انسانی(جدید)69570000028500001200000005130000039900000
181تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی4938000001900000800000003420000026600000
182تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی291900000950000400000001710000013300000
183تکنیک‌ها و فنون بهبود سیستم‌ها و روش‌ها12911400000570000024000000010260000079800000
184تیم‌سازی و شیوه کار گروهی69570000028500001200000005130000039900000
185حل مساله و تصمیم گیری89760000038000001600000006840000053200000
186جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه‌های مقابله با آن69570000028500001200000005130000039900000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
187خلاقیت و نوآوری فردی69570000028500001200000005130000039900000
188راهبردهای آموزش و توان افزایی(جدید)89760000038000001600000006840000053200000
189روابط کار69570000028500001200000005130000039900000
190رهبری تحول در سازمان‌ها69570000028500001200000005130000039900000
191رهبری تحول در سازمان‌ها99855000042750001800000007695000059850000
192سازماندهی69570000028500001200000005130000039900000
193فرایند و فنون تصمیم‌گیری (سازمانی)99855000042750001800000007695000059850000
194فنون اداره جلسات69570000028500001200000005130000039900000
195کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت99855000042750001800000007695000059850000
196کیفیت زندگی کاری69570000028500001200000005130000039900000
197مبانی خط‌مشی‌گذاری (تدوین و صورت‌بندی) 12911400000570000024000000010260000079800000
198مدیریت ارتباطات سازمانی89760000038000001600000006840000053200000
199مدیریت اسلامی با موضوع آیین مدیریت209190000009500000400000000171000000133000000
200مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت209190000009500000400000000171000000133000000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
201مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان) (جدید)69570000028500001200000005130000039900000
202مدیریت بحران69570000028500001200000005130000039900000
203مدیریت منابع169152000007600000320000000136800000106400000
204مدیریت عملکرد12911400000570000024000000010260000079800000
205مفهوم‌شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه‌‌های دینی4938000001900000800000003420000026600000
206نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی89760000038000001600000006840000053200000
207نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه4938000001900000800000003420000026600000
208نظام مدیریت اسلامی69570000028500001200000005130000039900000
209نیازسنجی آموزشی(جدید)810720000036000001600000006480000050400000
210آشنایی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی (استاندارد 1 و 2)12101080000054000002400000009720000075600000
211آشنایی با مبانی آینده‌پژوهی810720000036000001600000006480000050400000
212آشنایی با مفاهیم و روش‌های جستجو در اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی1810162000008100000360000000145800000113400000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
213بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده12101080000054000002400000009720000075600000
214سواد اطلاعاتی41036000001800000800000003240000025200000
215مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان از دیدگاه مدیریت دانش2010180000009000000400000000162000000126000000
216نیازسنجی و مدیریت پژوهشی810720000036000001600000006480000050400000
217اصول و روشهای بایگانی(جدید)12101080000054000002400000009720000075600000
218تاب آوری در نظام اداری610540000027000001200000004860000037800000
219قانون کار و تأمین اجتماعی8121080000054000001600000009720000075600000
220قانون مالیات بر ارزش افزوده816144000007200000160000000129600000100800000
221قانون مالیاتهای مستقیم816144000007200000160000000129600000100800000
222قوانین مالی شرکت‌های دولتی88720000036000001600000006480000050400000
223آشنایی با قانون محاسبات عمومی820180000009000000160000000162000000126000000
224کاربرد آمار در امور اداری9302850000014250000180000000256500000199500000
دوره های اختصاصی مدیران برتر
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
225اصول و مفاهیم سازماندهی209190000009500000400000000171000000133000000
226اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی2492280000011400000480000000205200000159600000
227آشنایی با نظام آموزش کارکنان69570000028500001200000005130000039900000
228قانون مالیات های مستقیم169152000007600000320000000136800000106400000
229مدیریت همایش ها و گرهمایی ها189171000008550000360000000153900000119700000
230اصول و مفاهیم سازماندهی209190000009500000400000000171000000133000000
231اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی2492280000011400000480000000205200000159600000
232مدیریت جلسات اداری89760000038000001600000006840000053200000
233بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن69570000028500001200000005130000039900000
234مدیریت دانش سازمانی89760000038000001600000006840000053200000
235مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی14913300000665000028000000011970000093100000
236تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها12911400000570000024000000010260000079800000
237پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در مدیریت4938000001900000800000003420000026600000
238مدیریت ساختارهای سازمانی69570000028500001200000005130000039900000
239رهبری تحول در سازمان ها99855000042750001800000007695000059850000
240فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی99855000042750001800000007695000059850000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
241پویایی سازمانی و فردی ( بهره وری )69570000028500001200000005130000039900000
242مدیریت کیفیت و فرایند های سازمانی69570000028500001200000005130000039900000
243مبانی خط مشی گذاری ( تدوین و صورت بندی )12911400000570000024000000010260000079800000
244برنام ریزی و عمل در بحران4938000001900000800000003420000026600000
245برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک89760000038000001600000006840000053200000
246مدیریت مشارکتی89760000038000001600000006840000053200000
247مدیریت بر مبنای هدف4938000001900000800000003420000026600000
248رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن12911400000570000024000000010260000079800000
249مبانی مدیریت اسناد2492280000011400000480000000205200000159600000
250تجزیه و تحلیل اداری209190000009500000400000000171000000133000000
251اصول و فنون مذاکره حرفه ای 89760000038000001600000006840000053200000
252ارزیابی عملکرد کارکنان89760000038000001600000006840000053200000
253اصول و مبانی مدیریت و سازمان12911400000570000024000000010260000079800000
254رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی در محیط کار89760000038000001600000006840000053200000
255برنامه ریزی و کنترل امور خدمات12911400000570000024000000010260000079800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
256مدیریت تدارکات 2492280000011400000480000000205200000159600000
257محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات12911400000570000024000000010260000079800000
258شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی2492280000011400000480000000205200000159600000
259مدیریت سبز89760000038000001600000006840000053200000
260حل مسئله و تصمیم گیری89760000038000001600000006840000053200000
261اصول مدیریت و سرپرستی89760000038000001600000006840000053200000
262اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی 4938000001900000800000003420000026600000
263مدیریت اقتضایی4938000001900000800000003420000026600000
264مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی89760000038000001600000006840000053200000
265سازمان ها و مسئولیت اجتماعی89760000038000001600000006840000053200000
266وفاداری و تعلق سازمانی4938000001900000800000003420000026600000
267کار تیمی و مهارت های تیم سازی12911400000570000024000000010260000079800000
268شبکه سازی4938000001900000800000003420000026600000
269مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری12911400000570000024000000010260000079800000
270تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها89760000038000001600000006840000053200000
271تفکر سیستمی4938000001900000800000003420000026600000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
272خلاقیت و حل مسئله89760000038000001600000006840000053200000
273مدیریت تعارض89760000038000001600000006840000053200000
274توانمند سازی منابع انسانی89760000038000001600000006840000053200000
275نظارت و کنترل در مدیریت89760000038000001600000006840000053200000
276اصول سرپرستی89760000038000001600000006840000053200000
277مدیریت و کنترل پروژه89760000038000001600000006840000053200000
278سیاست گذاری و سیاست پژوهی89760000038000001600000006840000053200000
279آینده نگری89760000038000001600000006840000053200000
280تفکر استراتژیک89760000038000001600000006840000053200000
281آینده نگاری4938000001900000800000003420000026600000
282هدف گذاری و مدیریت اهداف4938000001900000800000003420000026600000
283مدیریت استرس و تحمل ابهام89760000038000001600000006840000053200000
284برنامه ریزی عملیاتی4938000001900000800000003420000026600000
285تکنیک های تدوین نقشه شناختی4938000001900000800000003420000026600000
286مهندسی فرایند ها89760000038000001600000006840000053200000
287مدیریت تضاد فرهنگی4938000001900000800000003420000026600000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
288راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان4938000001900000800000003420000026600000
289کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه89760000038000001600000006840000053200000
290روانشناسی مدیریت تغییر 89760000038000001600000006840000053200000
291اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت89760000038000001600000006840000053200000
292مدیریت تکریم ارباب رجوع4938000001900000800000003420000026600000
293بهبود و شفاقیت فرایندها 4938000001900000800000003420000026600000
294مدیریت و مهندسی ارزش69570000028500001200000005130000039900000
295ظرفیت سازی برای کوچک سازی4938000001900000800000003420000026600000
296مدیریت برون سپاری4938000001900000800000003420000026600000
297مدل ها تعالی سازمانی69570000028500001200000005130000039900000
298مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی69570000028500001200000005130000039900000
299مدیریت استراتژیک 89760000038000001600000006840000053200000
300بهسازی سازمانی69570000028500001200000005130000039900000
301مدیریت سرمایه اجتماعی69570000028500001200000005130000039900000
302مدیریت سازمان های غیر دولتی69570000028500001200000005130000039900000
303مدیریت سازمان های کارآفرین69570000028500001200000005130000039900000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
304کارگاه وظایف و امور مدیران شعب ( با نگرش بازار ایران )4938000001900000800000003420000026600000
305کارگاه مدیریت توزیع4938000001900000800000003420000026600000
306کارگاه مدیریت تیم های بازاریابی و فروش89760000038000001600000006840000053200000
307مدیریت قیمت گذاری4938000001900000800000003420000026600000
308مدیریت ارتباط با مشتریان4938000001900000800000003420000026600000
309مدیریت تجربه مشتریان 4938000001900000800000003420000026600000
310مدیریت وصول مطالبات12911400000570000024000000010260000079800000
311پرورش فروشندگان سازمانی169152000007600000320000000136800000106400000
312خدمات پس از فروش89760000038000001600000006840000053200000
313مدیریت سیستمی در سازمان فروش4938000001900000800000003420000026600000
314راه اندازی و مدیریت باشگاه مشتریان169152000007600000320000000136800000106400000
315پرورش سرپرستان فروش169152000007600000320000000136800000106400000
316ویژگی های سازمان های موثر عصر رقابت4938000001900000800000003420000026600000
317عملیات جنگ روانی با مشتریان و رقبا89760000038000001600000006840000053200000
318نشانه های بیماری سازمانی (سندرم ها ) و رهکارهای مدیریت آن ها109950000047500002000000008550000066500000
319اجرا و کنترل عملیات بازاریابی و فروش ( حضوری و آنلاین )4938000001900000800000003420000026600000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
320ااستراتژی های برند ساز293000001500004000000027000002100000
321کوچینگ بازاریابی و فروش4093800000019000000800000000342000000266000000
322استعداد شناسی فردی و آزمون ها12911400000570000024000000010260000079800000
323مهارت تصمیم گیری و حل مسئله99855000042750001800000007695000059850000
3245s4938000001900000800000003420000026600000
3256 sigma4938000001900000800000003420000026600000
326مدل های کسب و کار89760000038000001600000006840000053200000
327آموزش کاربردی خلاقیت و حل مسئله69570000028500001200000005130000039900000
328مدیر در نقش کوچ4938000001900000800000003420000026600000
329بهره وری، اصول، مبانی و روش های اندازه گیری89760000038000001600000006840000053200000
330الفبای کوچینگ4938000001900000800000003420000026600000
331ارزیابی کار و زمان4938000001900000800000003420000026600000
332اخلاق در مدیریت4938000001900000800000003420000026600000
333رهبری مثبت گرا4938000001900000800000003420000026600000
334مدیریت سرمایه روان شناختی سازمان4938000001900000800000003420000026600000
335مهارت های مدیریت برای رهبران از راه دور89760000038000001600000006840000053200000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
336مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری89760000038000001600000006840000053200000
337مدیریت و تشکیلات کارگاهی89760000038000001600000006840000053200000
338مدیریت زنجیره تامین89760000038000001600000006840000053200000
339الگو برداری (بنچ مارکینگ)69570000028500001200000005130000039900000
340برنامه ریزی آرمانی4938000001900000800000003420000026600000
341مدیریت کیفیت89760000038000001600000006840000053200000
342مدیریت ریسک69570000028500001200000005130000039900000
343مدیریت منابع انسانی89760000038000001600000006840000053200000
344مهندسی فاکتورهای انسانی69570000028500001200000005130000039900000
345کایزن کلید موفقیت رقابتی ژاپن69570000028500001200000005130000039900000
346فلسفه سیستم تولید ناب4938000001900000800000003420000026600000
347کارت امتیازی متوازن69570000028500001200000005130000039900000
348سیستم های اطلاعات مدیریت69570000028500001200000005130000039900000
349اشتباهات و موفقیت مدیریت4938000001900000800000003420000026600000
350تئوری مدیریت4938000001900000800000003420000026600000
351تصمیم گیری چند معیاره69570000028500001200000005130000039900000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
352امکان سنجی69570000028500001200000005130000039900000
353مدیریت هزینه69570000028500001200000005130000039900000
دوره های اختصاصی مدیران برتر
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
354شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی88720000036000001600000006480000050400000
355تکنیک های متقاعد سازی و نفوذ در دیگران 88720000036000001600000006480000050400000
356بازاریابی و فروش بر پایه ر.وانشناسی و ارتباطات3282880000014400000640000000259200000201600000
357دوره کوتاه دیجیتال مارکتینگ168144000007200000320000000129600000100800000
358کارگاه نورومارکتینگ ( بازاریابی عصب پایه )4836000001800000800000003240000025200000
359کارگاه بازاریابی و فروش تلفنی4836000001800000800000003240000025200000
360بازاریابی شبکه های اجتماعی168144000007200000320000000129600000100800000
361تکنیک های فروش حضوری ( ویزیتوری )88720000036000001600000006480000050400000
362بازاریابی محتوا168144000007200000320000000129600000100800000
363مجذوب و مشعوف سازی مشتریان68540000027000001200000004860000037800000
364پرورش بازاریاب و فروشنده حرفه ای در صنعت دارو3282880000014400000640000000259200000201600000
365فروشنده تصادفی نباشید2482160000010800000480000000194400000151200000
366دوره فشرده بازاریابی در شبکه های اجتماعی168144000007200000320000000129600000100800000
367تحقیقات بازاریابی ( کمی و کیفی )168144000007200000320000000129600000100800000
368فروش به شرکت ها و سازمان ها بر مبنای اصول بازاریابی (B2B)168144000007200000320000000129600000100800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
369مهارت ها و تکنیک های فروش حرفه ای1281080000054000002400000009720000075600000
370دوره کاربردی برندینگ168144000007200000320000000129600000100800000
371دام های مذاکره98810000040500001800000007290000056700000
372مسیر فروش در اینستاگرام1281080000054000002400000009720000075600000
373مهارت های ارتباط موثر98810000040500001800000007290000056700000
374مهارت های مذاکره و متقاعد سازی98810000040500001800000007290000056700000
375پرسنال برندینگ98810000040500001800000007290000056700000
376مذاکره هوشمندانه 4836000001800000800000003240000025200000
377تله های مذاکره4836000001800000800000003240000025200000
378ارتباطات بازاریابی88720000036000001600000006480000050400000
379برند شناسی4836000001800000800000003240000025200000
380سواد رسانه ای4836000001800000800000003240000025200000
381راهکارهای بازاریابی ویروسی4836000001800000800000003240000025200000
382مدیریت تبلیغات4836000001800000800000003240000025200000
383بازاریابی شبکه ای 4836000001800000800000003240000025200000
384ابزارهای بازاریابی شبکه های اجتماعی4836000001800000800000003240000025200000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
385تبلیغ نویسی 4836000001800000800000003240000025200000
386برند سازی و کسب درآمد از اینستاگرام68540000027000001200000004860000037800000
387نورومارکتینگ68540000027000001200000004860000037800000
388راز های پول سازی از اینستاگرام68540000027000001200000004860000037800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
389فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان88720000036000001600000006480000050400000
390آموزش الکترونیکی67510000025500001200000004590000035700000
391استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها84280000014000001600000002520000019600000
392ارائه مطالب (Power Point)204700000035000004000000006300000049000000
393مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه224770000038500004400000006930000053900000
394اصول حسابداری2472040000010200000480000000183600000142800000
395اصول و آداب تشریفات2472040000010200000480000000183600000142800000
396آرشیو در روابط عمومی2482160000010800000480000000194400000151200000
397پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی1281080000054000002400000009720000075600000
398روش تحقیق در روابط عمومی3282880000014400000640000000259200000201600000
399رویکردهای نوین در روابط عمومی2482160000010800000480000000194400000151200000
400کاربرد اینترنت و فناوری IT در روابط عمومی4073400000017000000800000000306000000238000000
401برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی3082700000013500000600000000243000000189000000
402اصول گزارش نویسی در روابط عمومی1281080000054000002400000009720000075600000
403اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی2482160000010800000480000000194400000151200000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
404انتشارات در روابط عمومی3082700000013500000600000000243000000189000000
405اصول و مبانی ارتباط جمعی2482160000010800000480000000194400000151200000
406مدیریت روابط عمومی169152000007600000320000000136800000106400000
407ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی3483060000015300000680000000275400000214200000
408عکاسی خبری54848600000243000001080000000437400000340200000
409مبانی، اصول و نظریه های روابط عمومی3072550000012750000600000000229500000178500000
410مخاطب شناسی در روابط عمومی2472040000010200000480000000183600000142800000
411خبر نویسی در روابط عمومی3483060000015300000680000000275400000214200000
412مصاحبه خبری2482160000010800000480000000194400000151200000
413اصول و مبانی اطلاع رسانی207170000008500000400000000153000000119000000
414گرافیک و صفحه آرائی454157500007875000900000000141750000110250000
415تحلیل محتوای پیام های ارتباطی4673910000019550000920000000351900000273700000
416روانشناسی شخصیت164560000028000003200000005040000039200000
417روش های شناخت و تحلیل رفتار (تجزیه و تحلیل رفتار متقابل)164560000028000003200000005040000039200000
418فن بیان و آئین سخنوری124420000021000002400000003780000029400000
419برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران164560000028000003200000005040000039200000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
420مهارت ICDL96433600000168000001920000000302400000235200000
421زبان بدن و ارتباطات فردی84280000014000001600000002520000019600000
422ارتباط خلاق و اثر بخش44140000070000080000000126000009800000
423مهارت نفوذ و تاثیر گذاری44140000070000080000000126000009800000
424مدیریت تضاد بین فردی44140000070000080000000126000009800000
425مدیریت زمان 44140000070000080000000126000009800000
426تفکر سیستمی و کل نگری124420000021000002400000003780000029400000
427نگرش های فرایند گرا، وظیفه گرا و نتیجه گرا84280000014000001600000002520000019600000
428مدیریت استرس و کنترل خشم44140000070000080000000126000009800000
429هوش هیجانی44140000070000080000000126000009800000
430روانشناسی تفاوت های فردی44140000070000080000000126000009800000
431مثبت نگری و کاهش استرس44140000070000080000000126000009800000
432تفکر خلاق84280000014000001600000002520000019600000
433انعطاف پذیری 44140000070000080000000126000009800000
434قدرت سخنوری84280000014000001600000002520000019600000
435مدیریت موثر وقت44140000070000080000000126000009800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
436تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتریان بر اساس مدل DISK84280000014000001600000002520000019600000
437تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام124420000021000002400000003780000029400000
438سفر به درون94315000015750001800000002835000022050000
439هوش هیجانی 64210000010500001200000001890000014700000
440مدیریت بر خویشتن94315000015750001800000002835000022050000
441مدیریت استرس64210000010500001200000001890000014700000
442مهارت های مدیریت زمان346000003000006000000054000004200000
443هوش مالی44140000070000080000000126000009800000
444افراد موفق چگونه می اندیشند44140000070000080000000126000009800000
445مبانی موفقیت84280000014000001600000002520000019600000
446مدیریت انسان ها 44140000070000080000000126000009800000
447خود انظباطی در ده روز44140000070000080000000126000009800000
448راز جذب پول در ایران44140000070000080000000126000009800000
449مبانی کارآفرینی84280000014000001600000002520000019600000
450نرم افزار کامتازیا ( جهت تولید محتواهای آموزشی )84280000014000001600000002520000019600000
451کار با تقویم گوگل243000001500004000000027000002100000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
452طراحی وب سایت بدون کد نویسی (Wordpress)40414000000700000080000000012600000098000000
453غلبه بر طفره رفتن243000001500004000000027000002100000
454نرم افزار Prezi44140000070000080000000126000009800000
455تبدیل آموزش چهره به چهره به یادگیری دیجیتالی44140000070000080000000126000009800000
456آموزش جامع مهارت در بیان84280000014000001600000002520000019600000
457تفکر ناب44140000070000080000000126000009800000
458قدرت و روش های انتقاد سازنده44140000070000080000000126000009800000
459روش های جستجو در وب، پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه های علمی44140000070000080000000126000009800000
460کسب درآمد بدون سرمایه 64210000010500001200000001890000014700000
461طراح و گرافیست فوتوشاپ شوید244840000042000004800000007560000058800000
462تسلط بر اکسل 164560000028000003200000005040000039200000
463رفع خجالت و کم رویی44140000070000080000000126000009800000
464اعتماد به نفس44140000070000080000000126000009800000
465بیاموزیم چگونه بیاموزیم44140000070000080000000126000009800000
466چگونه از دست آدم های عوضی خلاص شویم44140000070000080000000126000009800000
467معجزه ارتباط و NLP64210000010500001200000001890000014700000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
468مهارت داستان نویسی164560000028000003200000005040000039200000
469فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان1271020000051000002400000009180000071400000
470کار تیمی و حل مسئله1271020000051000002400000009180000071400000
471ارزیابی کار و زمان3082700000013500000600000000243000000189000000
472ارتباطات سازمانی1271020000051000002400000009180000071400000
473هنر خوب نوشتن در روابط عمومی2472040000010200000480000000183600000142800000
474روابط عمومی و توسعه2472040000010200000480000000183600000142800000
475رویکرد های نوین در روابط عمومی2472040000010200000480000000183600000142800000
476اصول و مبانی اطلاع رسانی207170000008500000400000000153000000119000000
477ارزیابی کار و زمان3082700000013500000600000000243000000189000000
478آشنایی با نرم افزار spss3082700000013500000600000000243000000189000000
479خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر87680000034000001600000006120000047600000
480گزارش دهی87680000034000001600000006120000047600000
481اصول و مبانی ارتباطات4734000001700000800000003060000023800000
482تجارت الکترونیک67510000025500001200000004590000035700000
483آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق (مدیریت مدیران)67510000025500001200000004590000035700000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
484روابط کار67510000025500001200000004590000035700000
485انگیزش در کار87680000034000001600000006120000047600000
486رفتار سازمانی مبنی بر آموزه های دینی1271020000051000002400000009180000071400000
487امور رفاهی کارکنان1271020000051000002400000009180000071400000
488گزارش نویسی در امور اداری1271020000051000002400000009180000071400000
489آئین نگارش و مکاتبات اداری1271020000051000002400000009180000071400000
490شناخت افکار عمومی(در روابط عمومی)2472040000010200000480000000183600000142800000
491ارتباطات مردمی(در روابط عمومی)1271020000051000002400000009180000071400000
492عکاسی و فیلم برداری در روابط عمومی4884320000021600000960000000388800000302400000
493ارتباطات تصویری در روابط عمومی3483060000015300000680000000275400000214200000
494تکنولوژی چاپ و نشر(در روابط عمومی)4684140000020700000920000000372600000289800000
495تبلیغات در روابط عمومی3082700000013500000600000000243000000189000000
496اقناع و تبلیغ1281080000054000002400000009720000075600000
497خلاصه سازی نوشته های اداری1271020000051000002400000009180000071400000
498مقابله با بحران87680000034000001600000006120000047600000
499اخلاق حرفه ای4734000001700000800000003060000023800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
500تعهد سازمانی و رضایت شغلی4734000001700000800000003060000023800000
501نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی4734000001700000800000003060000023800000
502فرهنگ سازمانی87680000034000001600000006120000047600000
503روانشناسی ارتباطات4734000001700000800000003060000023800000
504فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال84280000014000001600000002520000019600000
505تکنیک های برنامه ریزی44140000070000080000000126000009800000
506پاسخ گویی و استاندارد های آن87680000034000001600000006120000047600000
507جامعه شناسی و تفاوت های فرهنگی87680000034000001600000006120000047600000
508رفتار سازمانی87680000034000001600000006120000047600000
509هوش هیجانی و مذاکره84280000014000001600000002520000019600000
510پژوهش های سازمانی1271020000051000002400000009180000071400000
511روابط عمومی ( نقش، فرایند و استراتژی )67510000025500001200000004590000035700000
512روابط عمومی حرفه ای88720000036000001600000006480000050400000
513اصول خبر نویسی88720000036000001600000006480000050400000
514آشنایی با جنگ روانی در سازمان ها 4734000001700000800000003060000023800000
515مقاله نویسی4734000001700000800000003060000023800000
ردیفنام دوره تعداد ساعتکد شاخهشهریه انفرادی (ریال)شهریه آنلاین (ریال)تولید محتوای اختصاصیسازمانی در شهرستانسازمانی در تهران
516نرم افزار MSProject16713600000680000032000000012240000095200000
517بهبود QFD با مهندسی ارزش87680000034000001600000006120000047600000
518کنترل موجودی87680000034000001600000006120000047600000
519تهیه طرح کسب و کار67510000025500001200000004590000035700000
520مهندسی مجدد67510000025500001200000004590000035700000
521عوامل موثر در رضایت مشتری4734000001700000800000003060000023800000
522مهارت نوشتن مقالات علمی (Scientific Writing)16713600000680000032000000012240000095200000

درخواست مشاوره طراحی وب

رایگان
مدیران برتر

درخواست مشاوره