88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

فروشگاه محصولات

کتاب مهارت های پایه مدیریتی

انسان موجودی متفکر و اجتماعی است. او در ارتباطات اجتماعی خود با دیگران تعامل دارد. به داد و ستد فکری احساسی و… می پردازد و پیامهای خویش را با روشهای مختلف مانند اشاره نوشتن گفتن و تصویر به دیگران می رساند. از این میان مهم ترین و شاید بی بدیل ترین ابزار آدمی برای انتقال پیامهایش زبان است.
رسانه های متنوع و ابزارهای ارتباطی فراوانی در دوران معاصر و در عصر ارتباطات پا به عرصه وجود گذاشته تا انسان را در پیام رسانی یاری دهند؛ اما به هیچ وجه نتوانسته اند جای سخن را بگیرند و یا اعتبار آن را کاهش دهد.
نویسنده: شرکت مدیران برتر

قیمت محصول :

5,000 تومان

توضیحات

آیا شما در زندگی شغلی خود برای امر مدیریت ارزش قائل هسـتید؟ شــاید برای انجام شغلهای مختلف توانایی های فنی و اطالعات حرفه ای الزم باشد، اما مهارتـهـای رهـبری و مدیریت نیز جزء پیش نیازهای رسیدن به موفقیت بشمار مـی روند. اگر می خواهید مدیر موفقی باشید باید توانایی های رهبری خود را افزایش دهید .
اگر بـه تازگی ترفیع رتبه گرفته اید، مدیریت یک پروژه عظیم را به عهده دارید، و یا اینکه به دنبال کسب اطالعات بیشتر در زمیـنـه مـدیـریت هستـیـد تا بعدها بتوانید به این منصب نائل شوید، ما در این قسمت ۶ مهارت ضروری برای مدیران موفق را برای شما بیان می کنیم

درخواست مشاوره طراحی وب

رایگان
مدیران برتر

درخواست مشاوره