88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

فروشگاه محصولات

کتاب فن بیان و هنر سخنوری

انسان موجودی متفکر و اجتماعی است. او در ارتباطات اجتماعی خود با دیگران تعامل دارد. به داد و ستد فکری احساسی و… می پردازد و پیامهای خویش را با روشهای مختلف مانند اشاره نوشتن گفتن و تصویر به دیگران می رساند. از این میان مهم ترین و شاید بی بدیل ترین ابزار آدمی برای انتقال پیامهایش زبان است.
رسانه های متنوع و ابزارهای ارتباطی فراوانی در دوران معاصر و در عصر ارتباطات پا به عرصه وجود گذاشته تا انسان را در پیام رسانی یاری دهند؛ اما به هیچ وجه نتوانسته اند جای سخن را بگیرند و یا اعتبار آن را کاهش دهد.
نویسنده: شرکت مدیران برتر

قیمت محصول :

12,000 تومان

توضیحات

انسان موجودی متفکر و اجتماعی است. او در ارتباطات اجتماعی خود با دیگران تعامل دارد. به داد و ستد فکری احساسی و… می پردازد و پیامهای خویش را با روشهای مختلف مانند اشاره نوشتن گفتن و تصویر به دیگران می رساند. از این میان مهم ترین و شاید بی بدیل ترین ابزار آدمی برای انتقال پیامهایش زبان است.
رسانه های متنوع و ابزارهای ارتباطی فراوانی در دوران معاصر و در عصر ارتباطات پا به عرصه وجود گذاشته تا انسان را در پیام رسانی یاری دهند؛ اما به هیچ وجه نتوانسته اند جای سخن را بگیرند و یا اعتبار آن را کاهش دهند.
این کتاب در قالب فایل pdf و مشتمل بر 78 صفحه تدوین شده است.

درخواست مشاوره طراحی وب

رایگان
مدیران برتر

درخواست مشاوره