88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

فروشگاه محصولات

خلاصه کتاب کارکنان نامرئی

مولفین در این کتاب به مدیران می‌آموزند تا چگونه استعدادهای پنهان گروه کسب و کار خود را آشکار کنند. بر این اساس آن‌ها از صنعت تدریجی تلاش‌های مربوط به ساخت شرکت‌های بزرگ به وسیله‌ی کارکنان نامرئی یاد می‌کنند و نشان می‌دهند که رهبران کارآمد، چگونه این‌طرز فکر را با جلب مشارکت کارکنان، یافتن راهی برای کسب بهترین نتیجه از ایشان، تعریف اهداف روشن، مشاهده‌ی رفتارهای صحیح و تشویق تمام موفقیت‌های به دست آمده در طول راه تغییر می‌دهند. نتیجه‌ی نهایی چنین اقداماتی، تشکیل سازمانی از کارکنان بهره‌ور است که حس می‌کنند به آن‌ها توجه شده و مورد قدردانی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر این افراد حس می‌کنند که مرئی هستند و دیده می‌شوند. برخی از روش‌های قدردانی از کارکنان که خطاب به مدیران نگاشته شده، عبارت است از: 1- هزینه‌های یک ماهه یا یک ساله‌ی پارکینگ او را پرداخت کنید. 2- یک واکسی بیاورید تا کفش‌های او را واکس بزند. 3- برای یک هفته آشپز به خانه‌ی او بفرستید. 4- هنگامی که به استرس دچار شده است، برای استراحت به او دو ساعت مرخصی بدهید. 5- در دنیای وابسته به تکنولوژی‌های امروزی شاید تهیه‌ی پیاز گل، تخم گل یا یک درختچه، به یادماندنی‌ترین هدیه باشد”.

نویسنده: شرکت مدیران برتر

قیمت محصول :

8,000 تومان

توضیحات

مولفین در این کتاب به مدیران می‌آموزند تا چگونه استعدادهای پنهان گروه کسب و کار خود را آشکار کنند. بر این اساس آن‌ها از صنعت تدریجی تلاش‌های مربوط به ساخت شرکت‌های بزرگ به وسیله‌ی کارکنان نامرئی یاد می‌کنند و نشان می‌دهند که رهبران کارآمد، چگونه این‌طرز فکر را با جلب مشارکت کارکنان، یافتن راهی برای کسب بهترین نتیجه از ایشان، تعریف اهداف روشن، مشاهده‌ی رفتارهای صحیح و تشویق تمام موفقیت‌های به دست آمده در طول راه تغییر می‌دهند. نتیجه‌ی نهایی چنین اقداماتی، تشکیل سازمانی از کارکنان بهره‌ور است که حس می‌کنند به آن‌ها توجه شده و مورد قدردانی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر این افراد حس می‌کنند که مرئی هستند و دیده می‌شوند. برخی از روش‌های قدردانی از کارکنان که خطاب به مدیران نگاشته شده، عبارت است از: 1- هزینه‌های یک ماهه یا یک ساله‌ی پارکینگ او را پرداخت کنید. 2- یک واکسی بیاورید تا کفش‌های او را واکس بزند. 3- برای یک هفته آشپز به خانه‌ی او بفرستید. 4- هنگامی که به استرس دچار شده است، برای استراحت به او دو ساعت مرخصی بدهید. 5- در دنیای وابسته به تکنولوژی‌های امروزی شاید تهیه‌ی پیاز گل، تخم گل یا یک درختچه، به یادماندنی‌ترین هدیه باشد”.

درخواست مشاوره طراحی وب

رایگان
مدیران برتر

درخواست مشاوره