88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

فروشگاه محصولات

خلاصه کتاب مدیریت از راه ارزش ها

پیام این کتاب این است که هر چه محیط رقابتی‌تر و متلاطم‌تر می‌شود، سازمان به انسجام درونی، تفاهم و اعتماد متقابل بین آدم‌ها بیشتر نیاز پیدا می‌کند. این کتاب بر لزوم سودآوری و کارآمدی سازمان تأکید می‌کند و سودآوری پایدار را در گرو برقراری یک رابطه برنده ـ برنده بین همه ارکان و حقداران سازمان می‌داند. در ایــــن کتــــاب، رویکــــرد مــــدیریت از راه ارزشهــــا ـ کــــه بــــه اختــــصار MBV یا Management by values نامیده می‌شود ـ در قالب داستانی ساده و جذاب با روایـت یـک سـفر کامـل از سازمانی سنتی و گسیخته به سازمانی پویا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفی می‌شود.

نویسنده: خلاصه سازی : شرکت مدیران برتر

قیمت محصول :

8,000 تومان

توضیحات

پیام این کتاب این است که هر چه محیط رقابتی‌تر و متلاطم‌تر می‌شود، سازمان به انسجام درونی، تفاهم و اعتماد متقابل بین آدم‌ها بیشتر نیاز پیدا می‌کند. این کتاب بر لزوم سودآوری و کارآمدی سازمان تأکید می‌کند و سودآوری پایدار را در گرو برقراری یک رابطه برنده ـ برنده بین همه ارکان و حقداران سازمان می‌داند. در ایــــن کتــــاب، رویکــــرد مــــدیریت از راه ارزشهــــا ـ کــــه بــــه اختــــصار MBV یا Management by values نامیده می‌شود ـ در قالب داستانی ساده و جذاب با روایـت یـک سـفر کامـل از سازمانی سنتی و گسیخته به سازمانی پویا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفی می‌شود.

درخواست مشاوره طراحی وب

رایگان
مدیران برتر

درخواست مشاوره