88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

مشخصات سفارش دهنده(Required)

مخاطبان ( مشتریان ) شما چه کسانی هستند؟

رده سنی
مکان مخاطبان
جنسیت
سطح درآمد
سطح تحصیلات
قشر جامعه

اطلاعات رقبا

اطلاعات رقبا ( در هر رديف نام يك رقيب / آدرس سايت را بنويسيد )
نام شركت / موسسه رقيب
آدرس سايت
 

اطلاعات نمونه و درخواستی

نام های دامنه پیشنهادی (Domain)
نام دامنه 1
نام دامنه 2
 
از چه وب سایت هایی طراح می تواند ایده بگیرد؟ نام سایت و موارد مطلوب در سایت را درج بفرمایید )
آدرس سایت
بخش مطلوب 1
بخش مطلوب 2
 
ایده های استایل یا تم طراحی شما
رنگ های سازمانی یا مورد علاقه
نوع سفارش
پسوند / پسوند های درخواستی
فضای (Host) درخواستی
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
درخواست طراحی وب سایت
مشخصات سفارش دهنده(Required)

مخاطبان ( مشتریان ) شما چه کسانی هستند؟

رده سنی
مکان مخاطبان
جنسیت
سطح درآمد
سطح تحصیلات
قشر جامعه

اطلاعات رقبا

اطلاعات رقبا ( در هر رديف نام يك رقيب / آدرس سايت را بنويسيد )
نام شركت / موسسه رقيب
آدرس سايت
 

اطلاعات نمونه و درخواستی

نام های دامنه پیشنهادی (Domain)
نام دامنه 1
نام دامنه 2
 
از چه وب سایت هایی طراح می تواند ایده بگیرد؟ نام سایت و موارد مطلوب در سایت را درج بفرمایید )
آدرس سایت
بخش مطلوب 1
بخش مطلوب 2
 
ایده های استایل یا تم طراحی شما
رنگ های سازمانی یا مورد علاقه
نوع سفارش
پسوند / پسوند های درخواستی
فضای (Host) درخواستی
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .