88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

رویدادها

خلاصه ای از رویداد

استخدام یکی از مهمترین دغدغه های سازمان هاست.

تقریباً همه مدیران می دانند که استخدام بخش مهمی از فرایند منابع انسانی است اما راهکاری برای اجرای بهتر آن ندارند.

سازمان هایی که از فرایند صحیح جذب و استخدام استفاده می کنند، در آینده هزینه های کمتری بابت جابجایی و تربیت نیروی انسانی خواهند داشت.

 

همانطور که شما هم می دانید، یکی از مهمترین فرایندهای سازمان ها، مدیریت منابع انسانی است و در این حوزه، جذب و استخدام، یکی از اولویت های اساسی است که اگر بدرستی انجام نشود، سایر فرایندهای سازمان را هم دچار مشکل و اختلال می کند.

در این راستا، یادگیری و آموزش مدیرانی که کار جذب و مصاحبه استخدامی را بر عهده دارند، می تواند بسیار حیاتی و مهم باشد.

در این دوره 21 راهکار ساده برای بهبود فرایند جذب و استخدام، اصول و راهکارهایی  ارائه می شود که برای هر مدیر و مصاحبه گر استخدامی می تواند لازم و ضروری باشد.

توضیحات تکمیلی

اجرای صحیح فرایند جذب و استخدام افراد مناسب

تکنیک های بهبود فرایند جذب و استخدام

کد دوره : 14011125141
مدت کل دوره : 3 ساعت
روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
تاریخ های برگزاری دوره : 25 بهمن 1401
ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 20:00
نحوه برگزاری دوره : آنلاين
گواهينامه : فارسی و لاتین مدیران برتر

480,000 تومان