88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

رویدادها

خلاصه ای از رویداد

برای انجام بهینه یک کار الزاما نباید ابزار جدیدی اختراع کرد. باید با اصلاح و تعدیل ابزارهای موجود به نتیجه مطلوب دست یافت. برای حرکت روان ، اصلاح لبه های ناهموار یک چرخ بهتر از اختراع دوباره آن است.
نگرش مناسب به تعدیل سیاست ها و برنامه ها و اهمیت نتایج، روشی کم  هزینه است که چرخ های ارایه خدمت به جامعه را روان خواهد کرد.

در این دوره شما با بهره وری و تکنیک های آن و بکارگیری و بهینه سازی در سازمان آشنا خواهید شد و مهارت های لازم را در این خصوص خواهید بافت .

توضیحات تکمیلی

ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن.

آشنایی با مفاهیم و چرخه بهره وری
معرفی مولفه های موثر در بهره وری
انواع شاخص ، نماگر
شاخص های بهره وری
روش ها و مدل های اندازه گیری بهره وری
راه های ارتقای بهره وری

 

بهره وری و تکنیک های آن

کد دوره : 14011113138
مدت کل دوره : 3 ساعت
روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
تاریخ های برگزاری دوره : 13بهمن1401
ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی20:00
نحوه برگزاری دوره : آنلاين
گواهينامه : گواهینامه فارسی و لاتین مدیران برتر

480,000 تومان