88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

استاد علی اصغر صفاریان

مشاور مدیر عامل ، مدیر بخش مالی و اداری

خلاصه

آشنایی با کلیه مراحل ایجاد ، کنترل و نظارت در پروسه حسابداری مالی و صنعتی

تهیه گزارشات تحلیلی – اظهارنامه مالیاتی و تهیه مستندات آن 

تهیه و طراحی سیستم گردش اطلاعاتی اداری و مالی 

انجام و تهیه صورت های اساسی مالی و سایر امور مرتبط با امور مالی

طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت و مشارکت در تهیه بسته های نرم افزاری حسابداری ، حقوق و دستمزد ، انبار ، سیستم نرم افزار فروش بلیط در راه آهن جمهوری اسلامی ایران …

درخواست مشاوره طراحی وب

رایگان
مدیران برتر

درخواست مشاوره